Kontakt

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Vi har åpningstider tirsdag og torsdag kl 18.00 - 21:00, onsdag kl 17:00 - 19.00

SOTRA KAMPSPORTKLUBB
v/ Stian Blikberg Formann Tlf: 478 05 956
E-post: sotrakampsport@gmail.com

v/Per Arne Berge, Instruktør og styret Tlf: 981 01 214
Adresse:
Sotra Kampsportklubb
v/ Per Arne Berge
Bergsleitet 22
5379 Steinsland

Kontonr: 3628.59.74040
Vipps: 559518 - Sotra Kampsportklubb

Tilbakemelding