Styret

Formann
Endre Bakke
Tlf: 958 23 560

Nestformann
Linda selheim
90241258

Kasserer
Per Arne Berge
Tlf: 981 01 214

Styremedlem
Thomas Blikberg
Tlf: 910 09 444
 

Styremedlem
Stian Blikberg
Tlf: 478 05 956

Styremedlem
Jannicke Gjertsen
Tlf: 482 87 704
 
1.vara
Ove K Berge
Tlf: 930 80 710